Tevékenységünk

Energiatermelés

AdobeStock_288726836 AdobeStock_288726836

A Saphire energiatermelési üzletágának a bevételei saját kis- és közepes méretű energiatermelő beruházásaiból származnak. Kogenerációs (kapcsolt hő és villamos energia termelés) vagy trigenerációs (abszorpciós hűtéssel kombinált kogenerációs termelés) erőműveket üzemeltetünk, melyekkel a termelt elektromos áramot általában a közműhálózatra csatlakoztatva értékesítjük, míg a hőt és a hűtési energiát az önkormányzatok, illetve ipari létesítmények hasznosítják.

A Saphire számos erőművet tervezett, épített és üzemeltet a régióban.

Energiatermlelési projektjeink a térképen

Megújuló energia

Custom Size – 1 Custom Size – 1

A Saphire professzionális csapata több éves tapasztalattal rendelkezik az ipari méretű projektek fejlesztésében és üzemeltetésben Európa-szerte, ezért képes arra, hogy felmérje és azonosítsa az ígéretes fejlesztéseket, amelyekbe a jövőben beruházna.

A Saphire folyamatosan fejleszti a megújuló energiaforrásoknál használt üzleti folyamatait, ami gyors, rendszerezett tervezést és megvalósítást von maga után. A tevékenységek házon belüli csoportosítása nagyobb rálátást és ellenőrzést biztosít a gyors és minőségi teljesítéshez.

A Saphire régóta fennálló üzleti kapcsolatai révén magas szintű beszállítói bázissal rendelkezik. A piaci források folyamatos nyomon követése, a versenyeztetés, illetőleg a gyártóktól és beszállítóktól való függetlenség lehetővé teszi, hogy cégünk a beruházási költségek csökkentése mellett is naprakész technológiát és nagy hatékonyságú megoldásokat tudjon ajánlani.

A Saphire üzemeltetési és karbantartási tevékenységéből adódik, hogy nagy tapasztalatot szereztünk a teljesítménynövelő és költséghatékony megoldásokban.

A Saphire folyamatosan jelentős tőkét fektet be annak érdekében, hogy az alternatív energiaforrások széles palettáján projekteket indítson be a Közép-Kelet Európai országokban. Ennek következtében ez a szegmens fontos szerepet játszik az üzleti stratégiánkban.

A Saphire vezető szerepet tölt be a napenergia projektek fejlesztésében, tiszta energiát biztosítva a közműveknek és a nagy energia felhasználóknak. Jelenlegi 50 MWp projektfejlesztésünk kielégíti a tiszta energiaforrásból származó energia igényeket ott, ahol arra a leginkább szükség van. Társaságunk számára elérhető minden technikai és pénzügyi forrás, ami szükséges közmű és ipari méretű naperőművek építéséhez. Főként 5 MWp feletti zöld vagy barnamezős közüzemi napelemes rendszerekre fókuszálunk.

A Saphire a 10 és 50 MW teljesítményű szélerőművekre koncentrál, különösképpen a lengyel, román és magyar helyi adottságok vonzóak, mivel ezen országokban nagyszámú olyan terület van, ahol a projektek megvalósulhatnak, számos, már fejlesztés alatt álló projektet kínálnak eladásra, valamint a kedvező helyi szabályozás ösztönzi a szélenergia hasznosítását.

A Saphire a szilárd, gáz és folyékony halmazállapotú alapanyagokat használja fel a bioenergia termeléshez. A Saphire elsősorban biomassza tüzelésű kogenerációs erőművekben érdekelt.

A Saphire csak alkalomszerűen ruház be bioenergia projektekbe, annak ellenére, hogy a bioenergia társaságunk üzleti stratégiájának része.

Map of renewable energy projects

Energetikai szolgáltatások

Custom Size – 1 Custom Size – 1

Az Energetikai Szolgáltatások terén a bevételek az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból és az elért energia-megtakarításokból származnak. Az energetikai szolgáltatások a következők lehetnek:

  • kiegyenlítő szolgáltatások, amikor a Saphire felajánlja termelési kapacitásait, hogy hálózati kiegyenlítő szolgáltatást nyújtson a hálózatüzemeltető számára,
  • energetikai tevékenységek kiszervezése, amikor a Saphire felelősséget vállal az ügyfél energiatermelő berendezéseiért és a bevétel a megtermelt energia ügyfeleknek való értékesítéséből származik,
  • energiahatékonyság, amikor a Saphire az ügyfél energiatermelő berendezéseinek felújításába vagy korszerűsítésébe ruház be, hogy azok hatásfokát növelve csökkenjenek a kiadások. Ennek ellenértékeként az ügyfél a megtakarításokból fizet.

Energiaszolgáltatási projektjeinnk a térképen