Energiatermlelés a Váci kórház részére

E projekt keretében egy 1,6 MW teljesítményű, földgáztüzelésű kapcsolt energiatermelő egységet telepítettünk. A motor hűtéséből visszanyert hőt és a tüzelőgázokból visszanyert hőt az alapfűtéshez és sterilizáláshoz szükséges gőz és használati melegvíz előállítására használtuk fel, míg a villamos energiát a hálózatba értékesítettük.